I VISION STOCKHOLM 2030 LÄGGER SIG EN TJOCK DIMMA ÖVER STADEN
tumblr_nv5cbb8tcw1uc7va9o1_500

Postat

VISION STOCKHOLM 2030

Vision Stockholm 2030 förpliktigar. Vi ska inte nöja oss med godkänt. Vi ska hålla världsklass. Det ligger en ambition i visionen att ständigt sträva efter utveckling och förbättring, att vi genom att känna till vad som händer i omvärlden kan se till att vi ligger i framkant. Det är viktigt att inse att oavsett vad vi gör i staden så spelar vår arbets­insats roll för om Stockholm ska vara en fantastisk stad också imorgon. Alla måste vara engagerade!

Stadens vision bygger på tre huvudområden:

  • Stockholmarnas stad
  • Innovativ och växande
  • Mångsidig och växande

Alla verksamheter inom Stockholms stad har till uppgift att jobba i visionens riktning om ett Stockholm i världsklass. Visionen innefattar bland annat utbyggd infrastruktur, byggande av bostäder i befintliga stadsdelar samt även uppförandet av helt nya stadsdelar inom staden samt service och tjänster i linje med stockholmarnas förväntningar och behov.

Postat